Blog Archives

Trả giá cho sự thật

LÊ VĂN NGHĨA Nhiều người cho rằng gia đình ông bà Mỗ là một gia đình hạnh phúc. Lúc nào và ở bất cứ đám tiệc tùng nhậu nhẹt nào cũng đều thấy ông bà Mỗ luôn sánh đôi như

Posted in Tiểu Phẩm Vui Tagged with: , , , , ,

Giới Thiệu Sách

Tao-lao-xit-bop.jpg

Video

video.jpg

Từ khóa

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Count per Day

  • 301280Total reads:
  • 131Reads today:
  • 120608Total visitors:
  • 1Visitors currently online: