Blog Archives

Nằm mùng chống lô cốt

Truyện vui LÊ VĂN NGHĨA   Sơ kết 6 tháng đầu năm vừa qua, công ty X phát hiện ra rằng năng suất của công nhân rất thấp. Các dây chuyền thường xuyên thiếu hụt công nhân hoặc khởi động

Tagged with: ,
Posted in Các Tác Phẩm Khác, Tiểu Phẩm Vui