Blog Archives

Chim hót trong… loa

Chim-hot-trong-loa.jpg

Truyện vui của Lê Văn Nghĩa Những ngày giáp Tết, dù bận rộn với cái không khí chạo rạo, mua sắm, thăm viếng, biếu xén cuối năm nhưng xem chừng đối với dân tập thể dục buổi sáng tại công

Tagged with: , , , ,
Posted in Tiểu Phẩm Vui