Chỉ có bợm…

Hai bợm nhậu đang chở nhau ngất ngưởng trên đường Lê Quý Đôn. Bỗng dưng, khi đi ngang nhà tang lễ, người ngồi sau la lên:

– Ê, sao có tên ai giống tên mày cáo phó ngay nhà tang lễ kìa!

Bợm lái xe liền dừng xe lại, nói với bợm ngồi sau:

– Mày ngồi yên đây nghe, để tao vào xem thử có phải tao chết không…

Bợm lái xe liền đi vào nhà tang lễ. Một lát sau đi ra. Bợm ngồi sau liền hỏi:

– Sao, mày có chết không?

– May quá, tao chưa chết! Hình người chết không phải hình tao.

– Vậy hả. Vậy đi nhậu tiếp. Tụi nó đang đợi!

Hề

Posted in Tiểu Phẩm Vui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*