Cái miệng nhà quan

HAI CÙ NÈO

Đấy là nó nói vậy; chúng tôi hơi đâu mà vào tận Vĩnh Long vồ nó; muốn biết rõ thế nào thì hỏi nó; bố con nó ngày nào cũng điện thoại cầu xin bọn tôi…”…

Mới nghe qua những lời phát biểu này, chắc bạn đọc tưởng là đang nghe các tay anh chị xã hội đen, bình dân học vụ nói với nhau phải không? Xin thưa đây là lời nói từ miệng một nhà quan của Bộ Giáo dục & Đào tạo: ông Quách Tuấn Ngọc – giám đốc trung tâm Tin học.

Ông Quách Tuấn Ngọc phát biểu đầy hằn học cũng phải thôi vì ông đang căm tức một cậu học sinh lớp 12 tỉnh Vĩnh Long dám chỉ ra lỗ hổng của cái gọi là Trung tâm Tin học do ông quản lý. Em học sinh này dám chỉ ra rằng cơ quan ông Ngọc chỉ biết lập trình, không biết bảo mật và an ninh mạng, nghĩa là ông quá ư là… . dở…

Từ lỗ hổng về chuyên môn, ông Ngọc lại bộc lộ lỗ hổng về văn hóa ứng xử khi mà ông phát biểu những lời lẽ văn hoa đầy tính cách giang hồ đối với một học sinh gọi ông bằng thầy, bằng tuổi con hoặc cháu ông…

Nếu ông Ngọc là một người đầy tính văn hóa giáo dục, ông nên mời em học sinh này về bộ để khen thưởng và cám ơn, thì dư luận mới thấy ngành ông hết sức thực sự cầu thị tìm người tài. Còn mới vừa đụng vào thì ông đã chửi đổng như thế thì e rằng ít học như Hai Cù Nèo tui cũng làm được.

Mong rằng ông Ngọc không đại diện cho ngành giáo dục trong việc phát kiến ra nền văn hóa chửi đổng này. Nếu không thì nguy lắm!

Posted in Các Tác Phẩm Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*